History

 (coming soon)

Uphold the revolutionary tradition of the Filipino Youth!

Let’s study the society and serve the people!

1895- Katipunan

1896- Philippine Revolution

1964- Kabataang Makabayan

1997- Mag-aaral at Kabataan Para sa Bayan (Makabayan) & Jersey Youth

1998- Anakbayan Philippines

2002- First Anakbayan chapter in the US

2005- Anakbayan New York/New Jersey

2012- Anakbayan New Jersey and Anakbayan New York

May 2012- Anakbayan USA Founding Assembly